cometohealthtourism

Fertilizasyon

Sağlık Turizmi kapsamında Avrupa’da en fazla “Tüp Bebek” yapabilen 5 ülkeden birisi de Türkiye’dir.

Fertilizasyon, yumurta ve sperm arasında gerçekleşen, birbirini takip eden bir takım kompleks etkileşimleri içeren oldukça karmaşık bir süreçtir. Bu sistemle günümüzde birçok kısırlık sebeplerinin tedavisi yapılabilmekte ve  yardımla üreme şekli gerçekleştirilebilmektedir.

Tüp bebek tedavisinde kadın yumurta hücresi olan oosit ile erkek hücresi spermin vücut dışında özel laboratuvarortamında döllendirilir. Döllenen yumurta hücrelerine embrio denir. Tüp bebek tedavisinde elde edilen embriolardan bir veya birkaçı seçilir ve anne rahmine yerleştirilir.

Tüp Bebek Kimlere Uygulanabilir?

Sebebi açıklanamayan kısırlık vakaları, Aşılama ile sonuç alınamayan hastalarda genellikle 3 veya 4 başarısız aşılama sonrası başarısızlıklarda, Şiddetli endometriozis vakalarında tüp bebek tedavisi uygulanabilir. Her iki tüpün tıkalı olması halinde Erkekte sperm sayısı ve kalitesinin düşük olması durumunda da tüp bebek uygulanır.

Fertilizasyon Türleri Nelerdir?

  • İn Vitro Fertilizasyon (IVF)
  • Gamet İntrafallopian Transfer (GIFT)
  • Zigot İntrafallopian Transfer (ZIFT)
  • İntrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu (ISCI)
  • İn Vitro Maturasyon (IVM) vb.

Dünyada birçok ülkensinin önünde yer alan Türkiye tüp bebek sektöründe iyi konumdadır. Bu başarıyı artıran unsurlardan en önemlisi Türkiye’deki tüp bebek merkezlerinin teknolojik olarak ileride noktada olmasıdır. Aynı zamanda jeopolitik konum açısından Türkiye’ye çevre ülkelerden önemli sayıda hasta gelebilmektedir.

× WhatsApp İletişim