cometohealthtourism

Kardiyovasküler Cerrahi

Göğsümüzün ortasında, göğüs kemiğinin hemen altında Kalp bulunmaktadır. Kalp vücudumuza gerekli besin maddelerini ve oksijeni sağlayan kanı, dolaşım sistemimiz içinde hareket ettiren, çok dayanıklı bir kas grubundan yapılmış organımızdır. Kardiyovasküler Cerrahi (KVC)’de kalp kapağı hastalıkları, koroner arter hastalığı, damar ve doğumsal kalp rahatsızlıkları için ameliyatlar yapılmaktadır. 

Genelde ameliyatta kalbe ulaşabilmek için göğüs kemiği ortadan kesilmektedir. Cerrah ameliyatta, kalp fonksiyonlarını korumak, ameliyatı kansız ve hareketsiz bir kalpte başarıyla gerçekleştirmek için kalbi durdurur ve kalbin ve akciğerin fonksiyonunu üstlenen kalp-akciğer makinesi olarak adlandırılan cihaza bağlayarak işlemini yapar Buna kardiyopulmoner bypass denir. Bazı durumlarda ameliyatı kalp çalışırken yapmak daha uygun olacağından kalp durdurulmaz.

Kardiyovasküler Cerrahide ,

  • Kapak Ameliyatı
  • Koroner Bypass Ameliyatı
  • Çalışan Kalpte Koroner Bypass
  • AortAnevrizması
  • Karotis Ameliyatları yapılmaktadır.

Türkiye’de kalp cerrahisi dünya ile aynı dönemde, 1960’lı yıllarda başlamış ve bugün birçok merkezde gelişmiş ülkelerle aynı düzeyde başarılı ameliyatlar yapılmaktadır. Kardiovasküler sistem, başta pulmoner olmak üzere, renal, metabolik, serebral sistem fonksiyonları ile çok yakından ilişkilidir. Bu açıdan kalp cerrahisi preoperatif, operatif ve postoperatif dönemlerde mültidisipliner bir ekip çalışmasına ihtiyaç gösterir.  Kardiyovasküler Cerrahi açısından Türkiye en önemli sağlık noktalarından biri konumuna gelmiştir.

Genelde ameliyatta kalbe ulaşabilmek için göğüs kemiği ortadan kesilmektedir. Cerrah ameliyatta, kalp fonksiyonlarını korumak, ameliyatı kansız ve hareketsiz bir kalpte başarıyla gerçekleştirmek için kalbi durdurur ve kalbin ve akciğerin fonksiyonunu üstlenen kalp-akciğer makinesi olarak adlandırılan cihaza bağlayarak işlemini yapar Buna kardiyopulmoner bypass denir. Bazı durumlarda ameliyatı kalp çalışırken yapmak daha uygun olacağından kalp durdurulmaz.

× WhatsApp İletişim