cometohealthtourism

Kök Hücre Tedavisi

Kök Hücre Teknolojisinde Dünyanın En Başarılı Doktorları Türkiyede Bulunur  ve uygulanırlığı son yıllarda çok artan bir tedavi yöntemidir.

Kök hücreler  vücudumuzda çok sayıda bulunan farklılaşmış ve ciddi hasar görmüş ya da hastalanmış aynı zamanda da doğal yollarla yenilenemeyen hücrelerin yerine sağlıklı ve işlevsel hücreler oluşturmak için kullanılan ve “Hücre tedavisi” olarak da adlandırılan hastalıklı hücrenin sağlıklı hücre ile yer değiştirmesi işlemi organ nakline benzer bir sistemdir , tek fark bir organ yerine hücrenin nakledilmesi işlemidir.

Hematopoetik (kan sistemi) kök hücreler, kemik iliğinde bulunan ve tüm kan hücrelerinin öncüsü olan, günümüzde tedavide en çok kullanılan kök hücre tipidir.

Parkinson hastalığında kök hücreler dopamin salgılayan özel bir çeşit sinir hücresi oluşturmada kullanılabilirler. Bu sinir hücreleri hastanın beyin iletilerini yeniden düzenleyerek, fonksiyonunu geri kazandırarak  tedavi sağlanabilmektedir.

Kök hücreler farklılaşmış hücreler için değişimli ve yenilenebilir bir kaynak olarak çalışabilmektedir. Genel olarak araştırmacılar erişkin, fetal ve embriyonik kök hücrelerin çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan sinir hücresi, kas hücresi, kan hücresi ve deri hücresi gibi özellikli hücreler için bir kaynak olabilme potansiyelini incelemektedirler.

Henüz sınırlı sayıda hastaya uygulanmış olsa da, kök hücrelerin klinik potansiyeli başka hastalıkların (diyabet ve böbrek kanserini de içeren) tedavisinde de kanıtlanmıştır. Kök hücrelerin karaciğer hastalığı, koroner hastalıklar, otoimmün ve metabolik hastalıklar, kronik enflamatuar hastalıklar (amiloidoz vb.) ve diğer ilerlemiş kanser türlerinin tedavisindeki iyileştirici etkisi için yeni klinik uygulamalarla ilgili araştırmalar devam etmektedir.

× WhatsApp İletişim