cometohealthtourism

Günümüz dünyasında 65 yaş ve üzerindeki nüfus, tüm nüfusun yüzde 15’ini oluşturmaktadır. Bu  nedenle aynı zamanda psikiyatrik ve bedensel hastalıkların birbirine eşlik ettiği bir gruptur. Yaş alma sürecinin ileri safhalarında beyindeki kimyasal iletkenlerin metabolizması ve üretiminde belirgin değişiklikler olur. Beyindeki bu olağan değişimler nedeniyle yaşla birlikte bellek, dikkat, hareket ve algılama gibi zihinsel işlevlerde kısmi bir kayıp gözlenir. Ancak bu kaybın ne kadarının doğal ve beklenen süreç olduğu, ne kadarının bir beyin hastalığına işaret edeceğini saptamak son derece titiz bir muayene gerektirir. Bu nedenle Geriatri bilimi önemlidir

Geriatri; 65 yaş ve üstü hastaların sağlık sorunları, hastalıkları, sosyal ve fonksiyonel yaşamları, yaşam kaliteleri, koruyucu hekimlik uygulamaları ve toplum yaşlanması ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Geriartride amaç yaşlının sağlığını korumak, hastalığında tedavi etmek, bağımsız olarak yaşamını sürdürmesine yardımcı olmak ve yaşam kalitesini ve konforunu yükseltmektir.

65 yaş üzeri iç hastalıkları kapsamında olan  Geriatri hastaları; hipertansiyon, şeker hastalığı gibi hastalarının yanı sıra osteoporoz, idrar kaçırma, bellek bozukluğu (Alzheimer Hastalığı, yaşa bağlı unutkanlık), depresyon, düşme, bayılma, beslenme bozukluğu, bası yaraları, çoklu ilaç kullanımı hastaları, kanser şüphesi olanlar ve koruyucu hekimlik için bilgilenme amacında olanlar Geriatri Ünite’sine başvurabilirler.

Geriatride tüm araştırma, ilgi ve bilginin 65 yaş üstünde kişilerde olduğundan, deneyim de o ölçüde artmış olup, iç hastalıkları muayene ve tetkiklerinin yanı sıra bu yaş grubunda sıklıkla görülen hastalık ve komplikasyonların geniş ölçüde incelendiği bir dal olmuştur. Bu kadar kapsamlı bir inceleme birçok hastalığın daha belirti vermeden önceden tesbitini ve tedavisini mümkün kılmıştır.

Bu yaş grubunda hastalık belirtilerinin çoğunluğu genç ve orta yaşta görülen rahatsızlıklardan farklı olup teşhisi geriatri bilgisini gerekli kılar. Geriatri 65 yaş ve üstünün sadece muayene, teşhis ve tedavisi ile yetinmez, birlikte çalıştığı sosyal hizmet uzmanı, fizyoterapist, diyetisyen ve hemşire ile poliklinik dışı desteğini, evde bakım modelini de dahil edip sağlığına kavuşmasında yoğun çaba gösterir. Tüm bu nedenlerle 65 yaş ve üstü hastalar öncelikle geriatri’ye başvurmalıdırlar.

× WhatsApp İletişim